Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start Wnioski o dofinansowanie
Wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Ruja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
WNIOSKI ZREALIZOWANE

Kanalizacja sanitarna Gminy Ruja – „Rurociąg tłoczny Komorniki etap III B”
realizacja zadania wg umowy od 12.09.2006 r. do 30.11.2006 r.
Ogólna wartość zadania 199 447 zł
W tym:
Środki własne 22% 43 878 zł
Środki ANR 78% 155 569 zł


Dokumentacja projektowo – techniczna na budowę „ Gminnego Ośrodka Zdrowia z Punktem Aptecznym w Tyńcu Legnickim” – rok 2006
Ogólna wartość dokumentacji wg umowy – 21 960,00 zł
W tym – 100 % wkład własny


Przebudowa drogi gminnej Janowice - Usza – rok 2007
Ogólna wartość zadania 258 697 zł
W tym:
Srodki własne 183 697 zł.
Środki z TFOGR 75 000 zł.


„Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rui” – rok 2008
w ramach projektu „ Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” współfinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Ogólna wartość przedsięwzięcia - 21 960,00 zł
Środki własne – 10 980,00 zł


„Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt gastronomiczny i zastawę stołową” – rok 2008
w ramach „ Małej Odnowy Wsi” współfinansowanej z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 20 000 zł
W tym:
Środki własne – 12 000 zł
Środki z budżetu województwa – 8 000 zł


„Utworzenie w miejscowości Ruja Centrum Kształcenia” – rok 2008

Pogram realizowany jest w ramach projektu: „Wioska internetowa – kształcenia na odległość na terenach wiejskich”
Wartość przedsięwzięcia – 100 800 zł
Zakup sprzętu wchodzący w skład wyposażenia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.


„ Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych w Rogoźniku” - rok 2009
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 22 164,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 22 164,96 zł
Kwota dofinansowania – 11 082,00 zł
Procent dofinansowania 50 % kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 11 082,96 zł


„ Budowa kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych ORLIK 2012 w Rui” - rok 2009

Ogólna wartość przedsięwzięcia – 1 081 531.,35zł
Inwestycja współfinansowana w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków:
Budżetu Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki – 318 858,28 zł
Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - 318 858,28 zł
Budżetu Gminy Ruja - 443 814,79zł


”Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia z Punktem Aptecznym w Tyńcu Legnickim” - rok 2010

Ogólna wartość przedsięwzięcia – 1 672 596,11
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 733 574,83
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 939 021,28
Kwota dofinansowania – 550 181,13
Procent dofinansowania 75 % kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 1 122 387,98


„Dostawa i montaż mebli oraz urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim” - rok 2010
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 198 616,88
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 112 147,03
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 86 469,85
Kwota dofinansowania – 84 110,27
Procent dofinansowania 75 % kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 114 506,61


„ Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowości Ruja” - rok 2010
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 2 982 900,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 2 445 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 1 222 500,00 zł
Procent dofinansowania 50 % kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 1 760 400,00 zł


„ Budowa przedszkola integracyjnego w Rui” w ramach projektu: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich Święta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów” – rok 2010
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 604 900,00 zł
Kwota dofinansowania – 423 430,00 zł
Wkład własny – 181 470,00zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dzierżkowice” lata 2011-2012 Ogólna wartość zadania – 2 089 361,07zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 452 450,67zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 636 910,40zł
Kwota dofinansowania – 1 089 338,00 zł
75% kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny –1 000 023,07zł


Integracyjny Piknik Gminny 2012 Ogólna wartość zadania – 10 409,98 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 8 003,40 zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 2 406,58 zł

Kwota dofinansowania – 5 602,38 zł
80% kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 4 807,60 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach - lata 2012 do 2013
Ogólna wartość zadania - 41 807,70 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych - 29 990,00 zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych - 11 817,70 zł
Kwota dofinansowania - 23 992,00 zł
80%  kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 17 809,70 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wągrodnie lata 2012 do 2013
Ogólna wartość zadania - 85 771,28 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych - 69 732,75 zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych - 16 038,53 zł
Kwota dofinansowania - 55 786,00 zł
80%  kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 29 985,28 zł

Integracyjny Piknik Gminny 2013
Ogólna wartość zadania – 16 273,05 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 13 508,33 zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 2 764,72 zł
Kwota dofinansowania – 10 806,66 zł
80% kosztów kwalifikowalnych Wkład własny – 5 466,39 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów

„Budowa placów zbaw na terenie Gminy Ruja” lata 2013-2014

Ogólna wartość zadania – 200 911,65zł (obejmuje 8 placów zabaw)
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 159 723,59zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 41 188,06 zł
Kwota dofinansowania – 127 778,00 zł
80% kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny –73 133,65 zł


BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JANOWICE I DZIERŻKOWICE, GMINA RUJA”
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 64 582,83
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 52 636,00
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 11 946,83
Kwota dofinansowania – 42 091,00
Procent dofinansowania 80 % kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 22 491,83

INTEGRACYJNY PIKNIK 2014
Ogólna wartość przedsięwzięcia – 29 731,39
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 26 302,48
Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 3 428,91
Kwota dofinansowania – 21 041,97
Procent dofinansowania 80% kosztów kwalifikowalnych
Wkład własny – 8 689,42
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów


Pozyskiwanie funduszy unijnych / projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Wągrodnie /:
  1. Projekt : „Moja praca w domu, to mój sukces w szkole” o wartości 49840 zł był realizowany od 3 stycznia do 10 czerwca 2011 roku. W programie brało udział 17 dzieci i 22 dorosłych.
  2. Projekt „Radosna szkoła” dofinansowanie pomocy do miejsc zabaw o wartości 12000 zł. Rzeczowy wkład własny wynosił 3000zł.- 2011 rok
  3. Projekt „Nasza szkoła – Moja Przyszłość”- kl. II- VI- Europejski Fundusz Społeczny o wartości 75 535,00 zł realizowany od 01 sierpnia 2013- 31 sierpnia 2014r. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 36 uczniów (11 dziewcząt i 25 chłopców) klas I- VI poprzez realizację programu rozwoju szkoły nakierowanego na rozwój kompetencji kluczowych
  4. Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Ruja” o wartości 174 540,00 złotych realizowany od 01 marca2014 do 31 sierpnia 2014 roku. Dzięki temu projektowi szkoła pozyska nowe place zabaw w Polance i Wągrodnie, odnowi łazienki oraz zakupi nowe wyposażenie w meble, sprzęt elektroniczny oraz pomoce naukowo -dydaktyczne.
Doskonalenie nauczycieli w ramach projektów unijnych: Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarze ITC i nauk matematyczno -przyrodniczych -100 godzin – 3 nauczycieli
Przystąpienie 16 nauczycieli do projektu „Szkoła na miarę czasów”. Praca w sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli: przedmiotów ścisłych, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Między spotkaniami nauczyciele pracują na platformie internetowej, udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Współpraca odbywa się również za pomocą forów wymiany doświadczeń, których moderatorem jest koordynator sieci. Projekt będzie realizowany przez dwa lata.

Przebudowa miejsc rekreacyjno – kulturowych na terenie Gminy Ruja”  - objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
* Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – kulturowej na terenie Gminy Ruja poprzez utwardzenie miejsca rekreacyjnego w Tyńcu Legnickim oraz modernizację placów zabaw na terenie Gminy Ruja
.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji wg Umowy – 33 907,00 zł tj.  63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.


 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj8170
mod_vvisit_counterWczoraj18924
mod_vvisit_counterW tym tygodniu103362
mod_vvisit_counterW tym miesiącu160454
mod_vvisit_counterOd początku25447409